هنر اغوا

هنر اغوا هنر اغوا دومین دوره می باشد که حاوی مجموعه کامل جلسات دوره دوم است. جلسات موجود در این…
420,000 تومان

راپورت

راپورت این جلسه یکی از مهمترین ارکان شروع و آغاز یک ارتباط که همون راپورت هست رو براتون به تفصیل…
170,000 تومان

خاطره گویی

خاطره گویی خاطره گویی یکی از مهمترین بخش های مرحله اغوا کردن است. ببینید ما در دوره اول به طور…
80,000 تومان

چالش ها و حاضر جوابی

تست های زنانه و حاضر جوابی مردان در دوره به بررسی و معرفی انواع تست های زنانه پرداخته ایم و…
80,000 تومان

تکنیک های روانی

تکنیک های روانی در این جلسه به ترفند هایی برای راه اندازی بازی های روانی و تکنیک های روانی پرداخته…
90,000 تومان