هنر مرد بودن

هنر مرد بودن هنر مرد بودن اولین دوره می باشد که حاوی مجموعه جلسات مربوط به مباحث اولیه است. جلسات…
520,000 تومان

جلسه مبانی

جلسه مبانی این جلسه اولین قدم برای شروع مسیر جذابیت برای خانوم ها است. در جلسه مبانی ما به بررسی…
75,000 تومان

جلسه اشتباهات

جلسه اشتباهات در این دوره به بررسی رفتار هایی که سرد کننده است اما فکر میکنیم که مفیده می پردازیم.…
90,000 تومان

جلسه اعتماد به نفس

جلسه اعتماد به نفس در این جلسه به طور کامل اعتماد به نفس رو توضیح میدیم و در نهایت شیوه…
85,000 تومان

جلسه بادی لنگویج

جلسه بادی لنگویج زبان بدن زبان دوم هر انسانی است که گاها تاثیر بیشتری از زبان اصلی دارد. زبانی است…
100,000 تومان

جلسه انرژی مردانه

جلسه انرژی مردانه مردان با چشم عاشق میشوند و زنان با انرژی درونی. اگر به دنیال این هستید که دختری…
90,000 تومان

رفتار های نابالغانه

جلسه بلوغ در این جلسه به موضوع بسیار مهمی به نام بلوغ پرداخته ایم. بلوغ به سطح تکاملی از رشد…
80,000 تومان